Thông tin chi tiết:
Nguyễn Bá Thành
Họ và tên Nguyễn Bá Thành
Ngày tháng năm sinh 17/04/1983
Giới tính Nam
Chức vụ BÍ thư chi đoàn
Trình độ Đại học
Điện thoại 0986621743
Email thanhbanguyen83@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách