TRUNG THU NHỚ BÁC

HỘI THI MÂM CỖ TRUNG THU

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của PGD huyện Ba VÌ về việc tổ chức trung thu và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó. Trường THCS Tây Đằng kết hợp với chi hội phụ huyng học sinh tổ chức hội thi " MÂM CỖ TRUNG THU " và tạng quà cho học sinh nghèo vượt khó cho 23 chị đôi của trường