Sáng nay, ngày 01/10/2019, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và đại diện học sinh trường THCS Tây Đằng tham dự lễ khai mạc " Tuần lễ học tập suốt đời " do UBNDTT Tây Đằng tổ chức

      Sáng nay, ngày 01/10/2019, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và đại diện học sinh trường THCS Tây Đằng tham dự lễ khai mạc " Tuần lễ học tập suốt đời " do UBNDTT Tây Đằng tổ chức

Cô Đặng Thúy Hà - Hiệu Trưởng nhà trường - Phó GĐTT học tập cộng đồng thị trấn Tây Đằng phát biểu đại diện cho các đơn vị tổ chức người học

Em Nguyễn Trà My - học sinh lớp 7A đại diện người học phát biểu cảm nghĩ

Kết thúc buổi lễ là thông điệp " Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập "